ครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1 คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Lenovo รุ่น G480 15  
2 คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Compaq  13   
3 คอมพิวเตอร์แบบพกพา ยี่ห้อ Mac Book pro  1  
4 คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ 0000 ยี่ห้อ Mac Por 21  
5 คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ 0000 ยี่ห้อ Lenovo  28  
6 คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ 0000 ยี่ห้อ Lenovo  40   
7 คอมพิวเตอร์ ตัดต่อวีดีโอ Mac Pro 1  
8 กล้องถ่ายภาพ ยี่ห้อ Canon EOS 5D 1  
9 กล้องวีดีโอ ยี่ห้อ Panasonic AVCCAM  
10 เครื่องตัดสติกเกอร์  
11 เครื่องสกรีน : ชุดครบวงจร 4 in 1 ยี่ห้อ INK Spa   
12 เครื่องพิมพ์ EPSON L1300   
13 แท็บเล็ต  Ipad  pro 2  
14 Apple tv  
15 Apple pencil  
16 ชุดคิทหุ่นยนต์  
17 ชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ 5  
18 โคลมไฟแอวอีดี แบบร่ม  
19 โคลมไฟแอวอีดี แบบวงกลม  
20 โคลมไฟฟูออเรสเซน 1  
21 แท็บเล็ต Lenovo   25  
22 ขาตั้งกล้อง วีดีโอ 2  
23 ขาตั้งกล้อง SLR 1  
24 ขาตั้งกล้องกันสั่นสะเทือน 1  
25 อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 1  
       
       

 

 รายการครุภัณฑ์ ประจำปี 2561 สาขาวิชาการประถมศึกษา

ที่ รายการ จำนวน หมายเหตุ
1 เครื่องสกรีน : ชุดครบวงจร 4 in 1 ยี่ห้อ INK Spa 1 ชุด
2 เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น L1800 1 เครื่อง 
3 คอมพิวเตอร์แบบพกพา  IOS ยีห้อ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว 1 เครื่อง 
4 TV OS (Apple TV) 32 GB / ลำโพงพกพา Beats Pill 1 เครื่อง 
5 เตาอบไฟฟ้า / เครื่องผสม /ถ้วงตวง 1 ชุด 
       
6ุ คอมพิวเตอร์ All in one 15 ชุด
7 เครื่องพิมพ์ inkjet EPSON 2 เครื่อง
8 เครื่องพิมพ์ HP1102 laser 2 เครื่อง
9 เครื่องเสียงพร้อมลำโพง ชุด
10 ไมล์ลอยแบบไร้สาย (พกพา) 1 ชุด
11 ไมล์ลอยแบบไร้สาย 1 ชุด
12 เครื่องพิมพ์ canon laser 1 เครื่อง 
13 ทีสีจอแบน 34 นิ้ว เครื่อง
14 กลองทอม 2 ชุด
15 แทมโบรีน 2 ชุด
16 ฉิ่ง 2 ชุด
17 HUB 8 Port 1 เครื่อง
18 กล่องทีวี GMM ชุด