Home

ยินดีต้อนรับสู่โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

 ข่าวประชาสัมพันธ์!

11 เม.ย. 61 ปฏิทินดำเนินงานสำหรับหลักสูตรพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561
คลิก!ปฏิทินดำเนินหลักสูตรพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีงบประมาณ 2561
 
19 พ.ย. 60 ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ร่วมเสนอหลักสูตรพัฒนาครู สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2061 โดยคลิก! แบบฟอร์มหลักสูตร | ตัวอย่าง และส่งไฟล์ในระบบ คลิก! Google classroom รหัสเข้าร่วมกลุ่ม u0l5os หรือติดต่อ อ.ยุทธนา พันธ์มี  
...ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 ธ.ค. 60
 
18 พ.ย. 60 ประกาศด่วน! ขอให้คณาจารย์ที่เป็นวิทยากรประจำหลักสูตรพัฒนาครู กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนการเป็นวิทยากรสำหรับหลักสูตรพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561
คลิกตัวอย่างหัวข้อกรอกข้อมูล
คลิก! กรอกข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์ หมดเขตลงทะเบียนภายในวันที่ 1 ธ.ค. 60
คลิก! แบบตอบรับการเป็นวิทยากรหลักสูตรพัฒนาครู ส่งสนง.คณบดีคณะครุศาสตร์ ...ภายในวันที 1 ธ.ค. 60
 
17 พ.ย. 60 ประชาสัมพัน! 
1. คู่มือการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาครู(ร่าง)
2. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ร่าง)
3. แนวทางการเสนอหลักสูตร โดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร