แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

| แหล่งเรียนรู้บนเครือข่าย 
   1. คำอธิบายรายวิชา มอค.3 : นวัตกรรมการศึกษา  : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
   2. สร้างแบบทดสอบออนไลน์  : คลิก!
   3. บทความสอนทำเว็บไซต์ : คลิก!
   4. ส่วนเสริม Plugins Facebook : คลิก! 
   5. เรียนรู้ e-learning moodle : คลิก! 
   6. โค้ดนาฬิกา : คลิก! 
   7. นับจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ : คลิก! 
   8. สร้าง QR Code : คลิก!
   9. โปรแกรมซุมหน้าจอ : คลิก!
   10. โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ dreamweaver  : คลิก!  
   11. โปรแกรมกราฟิกและ workshop  : คลิก! 
   12. เว็บไซต์จับเวลา : คลิก! 
   13. โปรแกรมแผนผังความคิด Mindmap7: คลิก! 
   14. โหลดวีดีโอ : คลิก! 
   15. โปรแกรมพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book DesktopAuthor 5.6.1 : (ติดต่อผู้สอน)
   16. โปรแกรมพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book DesktopAuthor 7.0 (ติดต่อผู้สอน)
   17. ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book : 1.คลิก!  /  2. คลิก!
   18. workshop ebook : คลิก!
   19. รูปแบบรายงานการใช้สื่อ : คลิก!
   20. สนุกกับการสอบด้วย kahoot.it : คลิก!
   21. หน้าเพจสุ่มตัวเลข : คลิก!
   22. workshop website : คลิก!
   23. moodlecloud : คลิก!
   
24. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : คลิก!
   25. เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  : คลิก!
   26. บริการเสริมเฟสบุ๊ค facebook developers : คลิก!
   
27. โหลด Photoshop CC โหลด แครก   

 

l สื่อการเรียนรู้
   1. ห้องเรียน DLIT : คลิก!   
   2. คลัง CAI : คลิก!
   3. ครูทูป : คลิก!
   4. ทรูปลูกปัญญา : คลิก!
   5. ฮอฮูก : คลิก!
   6. DLIT Resources คลังสื่อการสอน : คลิก!

 


| สื่อสรุปเนื้อหาบทเรียน
   แนวทางการศึกษารายวิชา (แผนผังความคิด) MMAP : คลิก! / ภาพ PNG : คลิก!
   บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา PPT : คลิก!
   บทที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา PPT : คลิก!
   บทที่ 3 สื่อการเรียนการสอน PPT : คลิก!
   บทที่ 4 ทฤษฎีการเรียนรู้กับการพัฒนานวัตกรรม MMAP : คลิก!
   บทที่ 5 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน PPT : คลิก! mulitmedia | กาเย่ | addie
   บทที่ 6 แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ PPT : คลิก!
   บทที่ 7 การทดสอบประสิทธิภาพ นวัตกรรมหรือสื่อการสอน  
   บทที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการใช้นวัตกรรม  


[ ขอขอบคุณทุกๆลิงค์เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ณ ที่นี้ ]