ใบโบก ใบบัว

 

 

 

รู้จักคำ นำเรื่อง

 

                            

 

                           

 

                      

 

ใบโบก ใบบัว

 

         มา มา มาดู มาดู ใบโบก มาดูใบบัว ใบโบก มีตา

ใบบัวมีตา ใบโบก มี ขา ใบบัว มี ขาใบโบก มี หู ใบบัว

มีหู ใบโบก มี หาง ใบบัว มี หาง ใบโบก มี งวง

ใบบัว มีงวง ใบโบก มี งา ใบบัว ไม่มี งา

 

อธิบายเพิ่มเติมความรู้

 

       อ่านพยัญชนะ

 

       ตัวอย่าง   ก  อ่านว่า  กอ

        ก   จ   ด   ต   บ   ป   อ

        ข   ห

        ง    ม

 

       อ่านสระ

 

        อา        อ่านว่า        อา

        อี         อ่านว่า        อี

        อู         อ่านว่า        อู

 

        อ่านแจกลูก

 

                        า

        ก                                 กา

        จ                                 จา

        ด                                 ดา

        ต                                 ตา

        บ                                 บา

        ป                                 ปา

        อ                                 อา

 

               กา   ตา   ปา   อา

 

        อ่านคล่อง ร้องเล่น

 

         โยกมา โยกไป ใบโบก ใบบัว โยก ตัว ไป มา

โยก หัวโยก ขา โยก มา โยก ไป

 

กิจกรรม ชวนทำ ชวนคิด

 

        ๑.ร้องเล่นเต้นระบำ ร่วมกันร้องเพลงและเต้น

ประกอบเพลง

                         เพลงช้าง

             ช้าง ช้าง ช้าง        น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า

      ช้างมันตัวโตไม่เบา           จมูกยาว ยาว เรียกว่า งวง

      มีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่า งา     มีหูมีตาหางยาว

 

        ๒.ฝึกอ่าน

               ๒.๑ อ่านคำ พูดคุย หรือลองทำท่าเกี่ยวกับความ

หมาบของคำและภาพประกอบใน รู้จักคำ นำเรื่อง 

               ๒.๒ ฝึกอ่านพยัญชนะและสระใน อธิบายเพิ่มเติมความรู้

               ๒.๓ ฝึกกอ่านออกเสียงใน อ่านคล่อง ร้องเล่น

ให้เป็นจังหวะจนคล่อง หรือร้องเพลง โยกมา โยกไป และทำ

ท่าประกอบ

        ๓.เล่นทายปัญหา อะไรเอ่ย สี่คนหาม สามคนแห่

สองคนพัด คนหนึ่งปัดแซ่

 

มาลองดูวิดีโอประกอบกัน ค่ะ

 

Additional information