| แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

| แหล่งเรียนรู้บนเครือข่าย 
   1. คำอธิบายรายวิชาการออกแบบเว็บไซต์ฯ และ มคอ.3 : คลิก!
   2. สร้างแบบทดสอบออนไลน์  : คลิก! 
   3. บทความสอนทำเว็บไซต์ : คลิก!
   4. ส่วนเสริม Plugins Facebook : คลิก!  
   5. เรียนรู้ e-learning moodle : คลิก!  
   6. โค้ดนาฬิกา : คลิก!  
   7. นับจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ : คลิก!  
   8. สร้าง QR Code : คลิก!
   9. โปรแกรมซุมหน้าจอ : คลิก!
   10. โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์ dreamweaver  : คลิก!   
   11. โปรแกรมกราฟิกและ workshop  : คลิก!  
   12. เว็บไซต์จับเวลา : คลิก!  
   13. โปรแกรมแผนผังความคิด Mindmap7: คลิก!  
   14. โหลดวีดีโอ : คลิก!  
   15. โปรแกรมพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book DesktopAuthor 5.6.1 : (ติดต่อผู้สอน)
   16. โปรแกรมพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book DesktopAuthor 7.0 (ติดต่อผู้สอน)
   17. ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book : 1.คลิก!  /  2. คลิก!
   18. workshop ebook : คลิก!
   19. รูปแบบรายงานการใช้สื่อ : คลิก!
   20. สนุกกับการสอบด้วย kahoot.it : คลิก!
   21. หน้าเพจสุ่มตัวเลข : คลิก!
   22. workshop website : คลิก!
   23. moodlecloud : คลิก!
   
24. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : คลิก!
   25. เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  : คลิก!
   26. บริการเสริมเฟสบุ๊ค facebook developers : คลิก!
   27. เนื้อหาเพิ่มรายวิชา : คลิก!
 

l สื่อการเรียนรู้
   1. ห้องเรียน DLIT : คลิก!   
   2. คลัง CAI : คลิก!
   3. ครูทูป : คลิก!
   4. ทรูปลูกปัญญา : คลิก!
   5. ฮอฮูก : คลิก!
   6. DLIT Resources คลังสื่อการสอน : คลิก!

 


| สื่อสรุปเนื้อหาบทเรียน
   แนวทางการศึกษารายวิชา (แผนผังความคิด)  
   บทที่ 1 
   บทที่ 2 
   บทที่ 3 
   บทที่ 4 
   บทที่ 5 

[ ขอขอบคุณทุกๆลิงค์เว็บไซต์เพื่อการศึกษา ณ ที่นี้ ]