B2 คำศัพท์เกี่ยวข้อง

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์

Server หรือ web server คือ ที่เราพูดถึงกันมันก็คือ เครื่องคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งเครื่องที่ต่อกับอินเตอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อรอให้ client มาเรียกขอข้อมูลไปแสดงให้ผู้ใช้ต่อไป โดยการต่อผ่านอินเตอร์เน็ตนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับด้วย IP Address หน้าที่หลักๆของ server นั้นคือ เก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพ ฐานข้อมูล บทความ ทุกอย่างที่เราเห็นในเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะถูกเก็บอยู่ใน server ทั้งหมด นอกจากเก็บแล้วยังมีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลอีกด้วย เช่นเราทำเว็บที่มีการคำนวนตัวเลข เว็บไซต์จะคำนวนค่าตัวเลขมาให้เราก่อนจากนั้นค่อยส่งมายัง client ต่อไป

 

IP address คือ Internet Protocol Address เป็นชุดของตัวเลขที่ใช้ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ใน TCP/IP network ถ้าให้พูดง่ายๆคือ มันเป็นเหมือนชื่อของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต ถ้าเราต้องการติดต่อเครื่องไหนเราก็จะต้องระบุ IP address ของมัน ตัวอย่างเช่น IP address ของ http://innovation.kpru.ac.th คือ 202.29.15.49

 

ISP คือ Internet Service Provider ตัวอย่างเช่น True Internet, 3BB, Ais fibre มันคือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของเรานั่นเอง โดยหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตคือ นำเราเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็น ต่อเราเข้ากับเครื่อง server ต่างๆที่มีอยู่ทั่วโลก

 

DNS Domain Name System คือ เครื่องคอมพิวเตอร์จะติดต่อกันด้วน IP address แต่ใครในโลกจะไปจำ IP address กันล่ะ คนเราจำสิ่งที่เป็นคำได้มากกว่าตัวเลข ดังนั้นเราจึงมี DNS ขึ้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นตัวหนังสือแทนเช่น ถ้าเราเปิด hellomyweb.com มันจะแปลงเป็น 202.29.15.49 หมายความว่าเราสามารถพิมพ์ชื่อหรือ IP address เข้าไปใน chrome ก็ได้ ถ้าเราพิมพ์ชื่อเข้าไปก็จะผ่านระบบ DNS ก่อนเพื่อแปลงเป็น IP address แต่ถ้าเราใส่เป็น IP เข้าไปเลยก็จะไม่ผ่าน DNS แต่จะผ่านไปยัง server โดยตรง การทำงานของ DNS คือจะเป็นฐานข้อมูลที่เก็บชื่อเว็บไซต์และ IP ของเครื่อง server ที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์นั้นอยู่

 

TCP/IP คือ Transmission Control Protocol/Internet Protocol มันคือวิธีการในการติดต่อกันระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ถ้าเราต้องการส่งข้อมูลหากันเราต้องมีกฏในการส่ง TCP/IP คือกฏ มันเป็นวิธีการระบุว่าจะส่งข้อมูลหากันต้องส่งรูปแบบไหน ข้อมูลที่ได้เป็นยังไง จะส่งต้องส่งแบบไหนรับยังไง

 

Port Number คื เป็นตัวเลขที่ใช้คู่กับ IP เช่นๆ 128.199.117.62:80 ตัวเลข 80 คือ port number คือปรกติแล้วเครื่อง server เราจะมีโปรแกรมทำงานอยู่หลายตัวนะครับ port number จะใช้ระบุว่าเราต้องการติดต่อโปรแกรมตัวไหนใน server เช่นถ้าเราต้องการติดต่อเพื่อข้อมูลเว็บไซต์เราก็ใช้ผ่าน 80 ถ้าเราต้องการข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลเราก็อาจจะใช้ผ่านเลขอื่นเช่น 5432 เป็นต้น สรุปง่ายๆเลยนะครับ มันคือตัวเลขที่ทำให้เราสามารถติดต่อกับโปรแกรมต่างๆใน server ได้ครับ แต่ที่เห็นว่ามันไม่มี port number จริงๆแล้วมันมีนะครับปรกติถ้าเราเปิดผ่าน chrome มันจะใส่ port 80 ให้อัตโนมัติครับ

 

HTTP คือ Hyper-text Transfer Protocol มันเป็นวิธีในการส่งข้อมูลระหว่าง web browser กับ server  

 

URL คือ Uniform Resource Locators ตัวอย่างเช่น http://hellomyweb.com/blog/basic_web_site_work/ มันเป็นตัวระบุสิ่งที่เราต้องการที่อยู่ภายใน server ถ้าดูผ่านๆมันก็เป็น domain name หรือชื่อเว็บไซต์รวมกับสิ่งที่เราต้องการ ตามตัวอย่าง เราต้องการเปิด hellomyweb.com และข้อมูลที่เราต้องการได้คือ /blog/basic_web_site_work

 

Domain Name คือ ชื่อเว็บไซต์ (ที่ไม่มีการซ้ำกันกับเว็บไซต์อื่นๆ) เช่น google.com, enjoyday.net

 

Hosting  คือ พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด โดยเช่าใช้รายปี ขนาดของพื้นที่เก็บข้อมูล ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ

 

Website คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของสถานประกอบการ หรือองค์กรนั้นๆ

 

Home Page คือ หน้าแรกของเว็บไซต์

 

Web Page คือ เป็นหน้ารายละเอียดย่อยๆของเว็บไซต์

 

Web browser คือ โปรแกรมสำหรับเรียกดูเว็บเพจ ให้แสดงตามข้อมูลที่ผู้จัดทำเว็บไซต์ต้องการสื่อสาร ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเรียกผ่าน browser หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari และ Opera เป็นต้น

 

Footer คือ ส่วนท้ายของเว็บไซต์ เน้นเป็นส่วนช่องทางลัดในการสื่อสารกับองค์กร และเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของสินค้าและบริการ รวมทั้งข้อมูลการติดต่อองค์กร เป็นต้น

 

Upload คือ การส่งข้อมูลจากเครื่องของเราไปยัง Web Server  เมื่อเราสร้าง Web page แต่ละหน้าแล้ว ต้องส่งข้อมูลไปเก็บไว้ที่ Web Server ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการข้อมูล www โดยอาศัยโปรแกรม FTP

 

Search engine คือ เป็นเครื่องมือหรือโปรแกรมในการค้นหาเว็บต่างๆ และข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น yahoo.com,Google.com, bing.com เป็นต้น

 

Banner คือ ป้ายโฆษณา หรือรูปภาพที่ต้องการสื่อถึงสินค้า และบริการในข้อความสั้นๆ และใช้รูปภาพเป็นตัวกลางหลักในการสร้างความจดจำ และดึงดูดใจลูกค้า

 

Webmaster คือ ผู้ดูแล ปรับปรุงเว็บไซต์

 

Spam คือ Email ที่เป็นขยะที่เราไม่ต้องการ โดยส่งมาจาก Email ที่เราไม่รู้จักซึ่งจะทำให้เราเสียพื้นที่เก็บข้อมูลของเราไปโดยเปล่าประโยชน์ จุดประสงค์ของ Email Spam นั้นผู้ส่งส่วนใหญ่ต้องการโฆษณาบริการต่างๆที่ตัวเองมี

 

ขอขอบคุณข้อมูล  : https://suttidet.wordpress.com / https://hellomyweb.com